Professionella bygg pooler

Om företaget

Många människor associerar en pool i nära anslutning till huset med glädje, värme och sol.
Vårt klimat är inte mycket älskvärt, och tanken på att simma i kallt vatten är ett tillräckligt bra skäl att överge detta nöje.
I verkligheten kan poolen vara varm och mysig även under kalla och blåsiga dagar.

Vattnet i poolen förlorar värme på 4 olika sätt:

  1. Avdunstning – 50 till 90% av värmeförlusten
  2. Konvektion – 10 till 50% av värmeförlusten. Detta fenomen är starkt beroende av vindhastighet
  3. Infraröd strålning – 5 till 15% av värmeförlusten
  4. Värmeledningsförmåga – cirka 2% av värmen tränger in i marken genom poolens väggar.

En praktisk lösning är att använda ett pooltak. En pool som är skyddad från vindpusten förlorar inte så mycket värme. En annan fri värmekälla är solen som liksom i ett växthus värmer upp vattnet och tack vare pooltaket håller värmen inom konstruktionen.

Man antar att ett pooltak värmer upp vattnet på 8 °C. Ett pooltak omvandlar anläggningen i en solfångare som lagrar värme på dagen och behåller den på natten då temperaturen sjunker.

Företaget Aluroof erbjuder dig sju grundmodeller av skjutbara pooltak. Förutom standarda former erbjuder vi lösningar som är speciellt anpassade till dina behov. Pooltaken som bygger på systemprofiler Aluroof tillsammans med ett tätningssystem höjer komforten att använda poolen på en högre nivå.

Vi inbjuder dig att utnyttja våra tjänster.

Facebook